Cykelsport – en populär motionsform

Att cykla är en härlig motionsform och ett bra sätt att komma ut i naturen. Cykelsport är stort i Sverige och Svenska Cykelförbundet (SCF) räknar 20 distrikt och 443 föreningar med mer än 51 200 medlemmar (2017). SFC är ett av de äldsta specialidrottsförbunden och är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund. Inom SCF ryms flera olika cykelsportgrenar, så här finns något för alla.

Många olika grenar inom cykelsport

Landsvägscykel: Som framgår av namnet cyklar man på landsvägen och tävlingarna är upplagda på olika sätt. Endagsloppen kan köras som linjelopp, dvs. med gemensam start och där först i mål vinner, eller som tempolopp, där cyklisterna startar med tidsintervall. Etapploppen pågår i flera dagar och den som har sammanlagda kortaste tiden är segrare.

Bancykel: Man cyklar runt en lutande oval bana av trä eller betong, en velodrom, med starkt doserade kurvor. Banorna kan vara både inom- och utomhus. Tävlingarna är uppdelade i sprint/tempo, uthållighetslopp och kombinationslopp.

BMX: Här kör cyklisterna på en specialbyggd motocrossliknande bana med många kurvor och hinder som ska passeras. Man kör flera kvalificerings- och finalheat.
Cykelcross: I denna sport cyklar man på en varvbana där varvtiden är cirka 5–10 minuter. Banan erbjuder stor variation med gräs, grus, sand och asfalt. En tredjedel ska vara terräng där cykeln ibland måste bäras.

Mountainbike: Innebär att cykla i terräng, ofta i backiga skogsområden, och sporten är uppdelad i många olika discipliner alltefter terräng- och cykeltyp och både sprint och långlopp.
Trial: Man ska ta sig runt en svårforcerad bana på så kort tid som möjligt och med så få fotsättningar som möjligt. Här gäller det alltså att ha bra balans. Det speciella med cyklarna är att de saknar sadel.

Paracykel: Cykling för dem som har någon form av fysisk funktionsnedsättning. Cykeln anpassas till den funktionsnedsatta, vilket gör att fler får möjligheten att uppleva glädjen i att cykla.